Disclaimer

Deze website is een initiatief en eigendom van Stichting Alpha-1 Nederland. De informatie op www.alpha-1nederland.nl wordt met grote zorg samengesteld door Stichting Alpha-1 Nederland.

Het copyright van alle op www.alpha-1nederland.nl gebruikte teksten en beelden behoort aan Stichting Alpha-1 Nederland. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere artikelen mogen niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Alpha-1 Nederland, tenzij anders wordt vermeldt.

Stichting Alpha-1 Nederland kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van www.alpha-1nederland.nl, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.

Stichting Alpha-1 Nederland mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor www.alpha-1nederland.nl naar eigen inzicht wijzigen, en behoudt zich het recht voor aangeboden informatie niet te plaatsen.

Stichting Alpha-1 Nederland is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar op www.alpha-1nederland.nl wordt verwezen.