Introductie dr. Rob Janssen

Wanneer je op zoek bent naar artsen die iets voor Alpha-1 Nederland zouden kunnen betekenen, is het heel bijzonder dat je iemand treft, waarmee je gedurende een gesprek hierover, een speciale klik lijkt te hebben. Een klik waardoor alles makkelijker lijkt te gaan en samenwerking vloeiend verloopt.

Dit gebeurde tijdens mijn gesprek met Dr. Rob Janssen. Wij hadden al veel over hem gehoord van veelal zeer enthousiaste en dankbare patiënten. Hij zou een goede aanvulling kunnen zijn voor hetgeen wat wij met onze Stichting willen bereiken: “ een platform te zijn voor het informeren, ondersteunen en vertegenwoordigen van de Nederlandse Alpha-1 gemeenschap” en om de genetische aandoening Alpha-1 Antitrypsine Deficiëntie bij een brede doelgroep van artsen en patiënten onder de aandacht te brengen. Met hem hopen we uiteindelijk nog meer gemotiveerde artsen aan ons te kunnen binden om zo een Medische Advies Raad samen te stellen die ons kan leiden en adviseren over de vele bekende en nog onbekende gezichten die deze aandoening kent.

Al vrij snel na onze gesprekken berichte Dr. Janssen ons dat het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis akkoord was met zijn toetreding tot de Medische Advies Raad. De Stichting is bijzonder verheugd met de toetreding van een zeer gedreven arts die zijn patiënten wil behandelen met de best mogelijke therapieën en die zich als onderzoeker de vraag blijft stellen hoe we een genetisch defect kunnen herstellen.

Wij stellen hem graag aan U voor:
Dr. Rob Janssen is sinds 2008 als longarts werkzaam in het Canisius Ziekenhuis in Nijmegen. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. In het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein volgde hij zijn opleiding tot medisch specialist. In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op bloed biomarkers bij longfibrose en andere interstitiële longziekten.

Samen met collega longarts Michiel Spanbroek en met de klinisch-chemicus Jody van den Ouweland doet hij tegenwoordig onderzoek naar de waarde van een bepaalde bloed biomarker bij COPD “desmosine”, waarmee de afbraaksnelheid van elastine in de longen en de rest van het lichaam kan worden bepaald. Patiënten met Alpha-1 Antitrypsine Deficiëntie hebben een verminderde bescherming tegen de invloeden van bepaalde schadelijke stofjes die elastische vezels afbreken, waardoor longweefsel versneld wordt afgebroken. Door zijn expertise op het gebied van elastine en door zijn werk met Alpha-1 patiënten werd hij gevraagd zitting te nemen in de Medische Advies Raad van de Stichting Alpha-1 Nederland. Hij is voorstander van vergoeding voor Alpha-1 Antitrypsine Augmentatie Therapie in Nederland.

Recentelijk ontdekte hij dat patiënten met COPD gemiddeld minder vitamine “ K “ in hun bloed hebben dan personen zonder longziekte en dat hoe lager de vitamine “ K “ concentratie in het bloed is, des te sneller elastische vezels worden afgebroken.